Ja, een bedrijfsmassage / stoelmassage is aftrekbaar van de loonbelasting mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

• De bedrijfsmassage / stoelmassage is opgenomen in het Arbo plan van de organisatie en daar in redelijkheid deel van uitmaken;
• De bedrijfsmassage / stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats;
• Werknemer is geen eigen bedrage verschuldigd;
• Er mag geen sprake zijn van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.