Informeren en adviseren : Op basis van jouw persoonlijke situatie stellen we een stappenplan op zodat de massage het beste aansluit op je (sportieve) activiteiten. Bij klachten kan een masseur het advies geven om een fysiotherapeut, (huis)arts of sportarts te bezoeken.  

Hoe ziet een behandeling eruit? Bij binnenkomst vindt er eerst een intake plaats en wordt een beroepsspecifiek onderzoek uitgevoerd. Daarna wordt door de sportmasseur een stappenplan en plan van aanpak opgesteld. Als jij hiermee akkoord bent, gaat de sportmasseur aan de slag.