Er wordt vooraf afgesproken hoeveel tijd een bedrijfsmassage kan duren. Over het algemeen is dit 15, 20 of 30 minuten per werknemer.